Phần Mềm ADOBE PHOTOSHOP 2021 BUILD 22.3.0.49

Adobe Photoshop 2021 Build 223049 | Là phiên bản mới nhất hiện nay với nhiều tính năng update, phần mềm hoạt động mượt mà hơn, ổn định hơn rất nhiều . Vẫn với tính năng đặc trưng phần mềm thiết kế đồ họa, tạo và nâng cao hình ảnh, minh họa và tác phẩm nghệ thuật 3D.

ADOBE PHOTOSHOP 2021 BUILD 22.3.0.49
NHỮNG TÍNH NĂNG MỚI CÓ TRONG 2021 Build 223049:
  • Cải tiến các preset – Tài nguyên có sẵn
  • Công cụ chọn vật thể mới (dựa trên công nghệ Adobe Sensei)
  • Thu phóng giữ nguyên tỉ lệ của đối tượng
  • Nâng cấp bảng thuộc tính Properties
  • Chuyển đổi các Smart Objects thành layer
  • Tăng cường tính năng biến đổi Warp

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

Giao diện cài đặt chính hiện ra click vào “Continue” để tiếp tục

Quá trình cài đặt đang diễn ra cài xong là có thể chiến.

Sau khi cài xong như này là ok.

TẢI VỀ

GOOGLE DRIVER (1.56GB)

MEDIAFIRE (1.56GB)

nguon: caonguyenitdotcom

Related posts