Photoshop 2023 V24.6 Beta for MacOS with Generate Fill AI

Đây là một phiên bản của Photoshop 2023 V24.6 Beta cho MacOS với tính năng Generate Fill AI.

Photoshop 2023 V24.6 Beta cho MacOS

Để cài đặt, bạn cần thực hiện các bước sau:

Đầu tiên, cài đặt Anti.cc và sau đó chạy file Install để tiến hành cài đặt như bình thường. Nhưng đừng chạy file P.atch ngay lập tức.

Sau khi hoàn tất cài đặt, mở Photoshop lên. Một cửa sổ đăng nhập tài khoản Adobe sẽ xuất hiện. Chọn “Login bằng Google” và đăng nhập bằng một tài khoản Adobe miễn phí (có thể là tài khoản đã hết hạn). Sau khi đăng nhập, nếu tài khoản đã hết hạn, bạn có thể sẽ nhận được thông báo yêu cầu mua hoặc đóng Photoshop lại. Bạn có thể bỏ qua thông báo này và đóng cửa sổ.

Tiếp theo, chạy file Pat.ch.

Khi hoàn tất, mở Photoshop Beta lên và bạn đã có thể sử dụng tính năng Generate Fill AI cùng với Neutral Filter và các tính năng khác.

Lưu ý: Bạn không cần gỡ bỏ phiên bản Photoshop cũ để cài đặt phiên bản mới này. Cả hai phiên bản có thể hoạt động song song. Nếu bạn không thích sử dụng phiên bản này, bạn có thể xoá đi thư mục Anti.

Link Tải: http://www.fshare.vn/file/GGOQEJ89AFYA

Related posts