Share 15 Movie Style Preset Cho LR

TaiNguyenPTS hôm nay tiếp tục sưu tầm được một bộ 15 preset do một bạn share lại. Bộ Preset Movie Style có màu chủ đạo là xanh xám khối rất phù hợp với các style trầm.

Thông Tin Preset:

Tên presset: Movie Style Preset

Dung lượng: 35MB

Định dạng: LRteam

Link Tải

Google Drive *Không mật khẩu*

Related posts