Share Bộ Stock Thiên Thần Chụp Tại Studio By Vũ Brandy

Hôm này mình chia sẽ cho mọi người bộ stock mới nhất được thực hiện trong Studio Bởi Vũ Brandy bộ ảnh thiên thần. mọi người lưu ý sử dụng stock vui lòng ghi nguồn bởi Vũ Brandy. không sử dụng cho mục đích kinh doanh mọi người nhé.

Bộ ảnh được thự hiện trên NIkon Z5. Bộ ảnh thích hợp cho mội người tập blend cũng như retouch….

Link Tải

Google Drive

Related posts