Share Stock Chân Dung Tập ReTouch

Hôm nay mình xin chia sẽ ít stock chân dung cho anh em tập retouch nhé. Các stock dưới này đươc một bạn tổng hợp rồi share lại bao gồm của Anh Nguyễn,Văn Long, Thịnh Trần.

Các Stock này rất phù hợp cho những bạn mới tập tành photoshop , để các bạn luyện tập retouch da, …

stock thinh tran

Link Tải:

Bao gồm 5 ảnh định dạnh CR2 và NEF.

MediaFire (142.15MB)

Google Drive (142.15MB)

Related posts