Share Stock Tuyết By KKK

Hôm nay tiêp tục share cho anh em bộ stock của Kiên kaka. cho mọi người blen màu. bộ stock này mẫu quá xinh và da mẫu cũng quá đẹp mình nghĩ anh em không cần quá mất nhiều thời gian để retouch gì cả.

LInk Tải : Google Diver

Related posts