Adobe Lightroom Classic 2021 V10.1 – Full Crack File Setup

Adobe Lightroom Class v10.1.0 | Phiên bản được ra mắt vào tháng 12/2020. Là một trình chỉnh sửa đồ họa được thiết kế để quản lý và xử lý ảnh gốc. Nó chứa các tùy chọn khác nhau như tạo bản sao ảo, sửa lỗi quang sai màu và thay đổi siêu dữ liệu. I/ YÊU CẦU HỆ THỐNG CPU: Intel or AMD processor with 64-bit support Hệ điều hành: Windows 7 with Service Pack 1 (64-bit), Windows 8.1 (64-bit), or Windows 10 Version 1511 or later (64-bit) Bộ nhớ tạm:…

Read More