MAGIC BOX DR PACK DESIGN BY TÂN XUÂN Win/Mac

Công cụ MAGIC BOX DR PACK là công cụ làm da và retouch siu hot của bác Tân Xuân. TaiNguyenPTS xin giới thiệu sơ về một số tính năng trong công cụ MAGIC BOX DR PACK này nhé’: Rất nhiều tính năng hot được bạn Tân Xuân thiết kế trong bản này. Nói thế nào nhỉ , vì có quá nhìều tính năng hot .NHư làm mịn da, kẻ mắt, tẩy bụi, HDR , bộng mắt… Phần mềm này thích hợp trên Win và Mac nhé , sau đây để…

Read More