Photoshop 2023 V24.6 Beta for MacOS with Generate Fill AI

Đây là một phiên bản của Photoshop 2023 V24.6 Beta cho MacOS với tính năng Generate Fill AI. Để cài đặt, bạn cần thực hiện các bước sau: Đầu tiên, cài đặt Anti.cc và sau đó chạy file Install để tiến hành cài đặt như bình thường. Nhưng đừng chạy file P.atch ngay lập tức. Sau khi hoàn tất cài đặt, mở Photoshop lên. Một cửa sổ đăng nhập tài khoản Adobe sẽ xuất hiện. Chọn “Login bằng Google” và đăng nhập bằng một tài khoản Adobe miễn phí (có…

Read More