PHẦN MỀM ADOBE PHOTOSHOP 2021 V22.1.0 UPDATE 21/12

Adobe Photoshop 2021 – v22.1.0 | Là phiên bản mới nhất hiện nay với nhiều tính năng update, phần mềm hoạt động mượt mà hơn, ổn định hơn rất nhiều . Vẫn với tính năng đặc trưng phần mềm thiết kế đồ họa, tạo và nâng cao hình ảnh, minh họa và tác phẩm nghệ thuật 3D. NHỮNG TÍNH NĂNG MỚI CÓ TRONG 2020 v22.1.0: Cải tiến các preset – Tài nguyên có sẵn Công cụ chọn vật thể mới (dựa trên công nghệ Adobe Sensei) Thu phóng giữ nguyên…

Read More